Om os

LaboRen startede sin virksomhed inden for renrumsområdet for mere en 20 år siden, på et tidspunkt hvor der blev stillet flere og flere krav til renheden i produktionsmiljøer inden for den farmaceutiske industri samt elektronikindustien, og ikke mindst inden for sundhedssektorerne.

Det var primært produkterne der skulle beskyttes, men også personalet, der arbejdede inden for disse områder var mindst lige så vigtige at beskytte.

LaboRen havde baggrund inden for personlige værnemidler til industrien samt inden for produktion af medikomedicinsk udstyr og mange års erfaring inden for hospitalsområdet, så det var naturligt at starte en virksomhed som leverandør af disse produkter til renrumsmiljøerne inden for disse områder.

Det skete i samarbejde med det svenske firma BergmanLabora AB fra koncernen Berman&Beving, hvor LaboRen tog sig af det danske marked, og udbyggede virksomheden til i dag at være den foretrukne samarbejdspartner når det gælder udstyr og forbrugsartikler til renrum. LaboRens lager har i dag til huse hos Holm & Halby, der, hvor det hele startede.

lager001

LaboRen har som målsætning at levere produkter fra de mest anerkendte leverandører inden for alle områder, og har i dag et program der dækker hele renrumsområdet fra handsker til specialinventar.

LaboRen sikrer, at alle vore produkter opfylder de krav der stilles fra myndighederne – kravene ændres løbene, og ved seminarer og “gå-hjem”-møder holdes vores kunder orienteret om udviklingen, og vores produkter lever op til disse krav.

Det er betryggende for vores kunder og det gør LaboRen til den foretrukne leverandør, når det gælder renrumsteknologi.